Anmälan är stängd, tyvärr har inte antalet anmälda uppnått minsta antal för att köra tävlingen, så tävlingen är inställd.
Återbetalning kommer att göras av inbetalda startavgifter

Vid frågor runt anmälan kontakta oss på anmalan.nmk@svenskrallysport.se